Services

Certificering af IT-produkter

 • Projektstyring af certificeringsprojekter (f.eks. Common Criteria)
 • Bindeled mellem kunde og overensstemmelsesvurderingsorgan(lab)
 • Vejlede overenstemmelsesvurderingsorganer og organisationer med interesse i EU’s cybersikkerhedscertificeringsordning

Sparring og vejledning

 • Tilstandsmåling – hvordan ser tilstanden ud i forhold til det ønskede/krævede?

 • Sparring for at skabe overblik over organisationens essentielle systemer og afhængigheder

 • Udarbejdelse af overblik over initiativer til forbedring af cybersikkerheden i organisationen

 • Udarbejdelse af akkrediteringsdokumenter (IT-systemer i Forsvaret)

 • Opbygning af decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder (DCIS’er)

Sikringstiltag

 • Implementering af Critical Security Controls (Center for Internet Security)
 • Implementering af råd fra “Cyberforsvar der virker” (CFCS)

 • Implementering af “Essential Eight” (ACSC)

 • Indarbejdelse af sikringstiltag iht. lovkrav og fra vejledninger

Sikkerhedskrav i IT-kontrakter

 • Sparring til indarbejdelse af relevante sikkerhedskrav i udbudsmateriale
 • Evaluering, gennemgang og opfølgning på kontraktmateriale